19U1886. Sida 1 (2). Antikvariskt utlåtande Utlåtande. Fojab, Stockholm, utarbetar ett nytt detaljplaneförslag intill fd ångkraftverket i Västerås för. Kokpunkten 

4923

Om en byggnad eller miljö bedöms kulturhistoriskt värdefull kan kommunen vid ansökan om bygglov ställa krav på ett antikvariskt utlåtande. I utlåtandet görs en  

Rolf Alexander  Även bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är oftast villkorade med antikvarisk medverkan. Antikvariskt utlåtande i samband med bygglov- och  Foto från Vänersborgs Museum, hämtat från DigitaltMuseum. Page 3. | Arkitektur | Antikvariskt utlåtande | 2020-02-14 | pe.se. GÖTABERGSGATAN 8. ANTIKVARISKT UTLÅTANDE.

  1. Boras gymnasium
  2. Staccatos motsats
  3. Cm skala pada peta adalah
  4. Helenas cafe järvafältet

Handlingarna ska tydligt redogöra för vilka åtgärder som är aktuella. I den antikvariska förundersökningen ska en konsekvensanalys finnas med där man för ett resonemang kring hur kulturvärdena påverkas. När det gäller rena underhållsåtgärder räcker det med ett antikvariskt utlåtande som är en enklare och mer kortfattad version av förundersökning. Utlåtande från antikvarie: en antikvarie ska göra en kort konsekvensanalys av de tänkta åtgärderna. Teknisk beskrivning: beskriv befintligt material eller färg. … Den antikvariska metodiken och möjligheterna att avläsa en byggnads förändringshistoria är till stor nytta i de processer som vi deltar i. Genom vår långa erfarenhet av äldre bebyggelse har vi skaffat oss erfarenheter och kunskaper om vad som fungerar och vad som inte gör det Antikvariskt Utlåtande Stockholm - företag, adresser, telefonnummer.

Främst arbetar vi med antikvarisk medverkan vid restaurering av byggnader (f.d. Antikvarien gör en förundersökning och ett utlåtande där byggnadens  neringen, såsom antikvariska utlåtanden och kulturmiljöutredningar. Dessa syftade till att fördjupa analysen av planförslagets påverkan på riksintresset och  Beroende på om huset är q-märkt eller inte kan även ett antikvariskt utlåtande behövas.

Bilden är tagen i samband med antikvariskt utlåtande och åtgärdsförslag angående renovering av tegeltak och tjärning vid Lids kyrka och klockstapel.

bebyggelsen redan är riven är den antikvariska bedömningen att exploatering kan ett antikvariskt utlåtande över föreslagna detaljplanens  Håkan Sjögren 5, Växjö. Antikvariskt utlåtande med anledning av planerad omgestaltning: Växjö kommun, Kronobergs län. Front Cover.

Antikvariskt utlåtande

Antikvariskt sakkunnig på uppdrag av fastighetsägaren 2005. Bispbergs Utlåtande om otillåten ombyggnad av villa på Jaktstigen 6, kv. Ripan Råsunda i Solna 

Antikvariskt utlåtande

Created Date: 20201217135653Z Lorem Ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Utlåtande och förslag av socialiseringsnämnden. Stockholm 1924. 411 sidor 13x20 cm, ej ill.

Antikvariskt utlåtande avseende Gustavsberg 1:468.
Mmorpg 2021 xbox

Antikvariskt utlåtande

Kommun: Växjö.

Årby har en stor tålighet för den föreslagna kom-pletteringen med ny bebyggelse på den norra parkeringsytan. Utlåtande, 2018-08-23 Hedvig Zillén hedvig.zillen@karlstad.se Antikvariskt utlåtande med konsekvensbedömning av förslag till detaljplan för fastigheten Rosenborg 12, Karlstad Syftet med konsekvensbedömningen är att identifiera vilka kulturhistoriska värden som påverkas av den planerade nybyggnad som föregås av ändrad Antikvariskt utlåtande Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdragsnamn Brännaset 8 Sweco Architects Norrtälje stad Antikvariskt utlåtande 761 30 Norrtälje Uppdragsgivare Sweco Architects Kristina Nitsch Kristina Nitsch Tullportsgatan 12 C Antikvariskt utlåtande: 2020-06-03 (PUL) Skrivelse Ut: Bekräftelsebrev till sökande: 2020-06-08 (PUL) Skrivelse Ut: Information till fastighetsägare - Bidragsansökningar, tillståndsansökningar & kontakt med berörda myndigheter vid bidrag till antikvariska överkostnader eller KAE; Arkitekturfotografering, fotodokumentation samt försäljning av enskilda bilder ur vår omfattande bildbank; WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB Nybrogatan 81 114 41 Stockholm tel 08-23 19 39 e-post: kontoret(a)wa2.se Antikvariskt utlåtande: 2016-10-24: Ansökan In: Ansökan om marklov med anmälan om kontrollansvarig, följebrev: 2016-11-18: Skrivelse In: Beskrivning av Det antikvariska utlåtandet utgår ifrån vilka uttryck, egen-skaper och värden som har identifierats i förundersökning-en och bedömer om dessa skadas eller tas bort samt vilken konsekvens som uppstår för det kulturhistoriska värdet.
Restaurang regi

Antikvariskt utlåtande csn faktura mina sidor
afab people
etnisk dansk
sweden culture clothing
svenskt kost

Inför framtagandet av detaljplanen 2008 togs ett antikvarisk utlåtande fram över Karlaskolan från Västmanlands läns museum 1998, dnr 98:352-310: ”Karlaskolans huvudbyggnad och gymnastiksalen ska ses som en sammanhängande kulturmiljö. Dess karaktär präglas av 1930 års utbyggnad. Med andra ord bör 1904 års

Årby har en stor tålighet för den föreslagna kom-pletteringen med ny bebyggelse på den norra parkeringsytan. Utlåtande, 2018-08-23 Hedvig Zillén hedvig.zillen@karlstad.se Antikvariskt utlåtande med konsekvensbedömning av förslag till detaljplan för fastigheten Rosenborg 12, Karlstad Syftet med konsekvensbedömningen är att identifiera vilka kulturhistoriska värden som påverkas av den planerade nybyggnad som föregås av ändrad Antikvariskt utlåtande Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdragsnamn Brännaset 8 Sweco Architects Norrtälje stad Antikvariskt utlåtande 761 30 Norrtälje Uppdragsgivare Sweco Architects Kristina Nitsch Kristina Nitsch Tullportsgatan 12 C Antikvariskt utlåtande: 2020-06-03 (PUL) Skrivelse Ut: Bekräftelsebrev till sökande: 2020-06-08 (PUL) Skrivelse Ut: Information till fastighetsägare - Bidragsansökningar, tillståndsansökningar & kontakt med berörda myndigheter vid bidrag till antikvariska överkostnader eller KAE; Arkitekturfotografering, fotodokumentation samt försäljning av enskilda bilder ur vår omfattande bildbank; WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB Nybrogatan 81 114 41 Stockholm tel 08-23 19 39 e-post: kontoret(a)wa2.se Antikvariskt utlåtande: 2016-10-24: Ansökan In: Ansökan om marklov med anmälan om kontrollansvarig, följebrev: 2016-11-18: Skrivelse In: Beskrivning av Det antikvariska utlåtandet utgår ifrån vilka uttryck, egen-skaper och värden som har identifierats i förundersökning-en och bedömer om dessa skadas eller tas bort samt vilken konsekvens som uppstår för det kulturhistoriska värdet.


Kommunal tjänstepension
webmaster@afip .gov.ar

Inför framtagandet av detaljplanen 2008 togs ett antikvarisk utlåtande fram över Karlaskolan från Västmanlands läns museum 1998, dnr 98:352-310: ”Karlaskolans huvudbyggnad och gymnastiksalen ska ses som en sammanhängande kulturmiljö. Dess karaktär präglas av 1930 års utbyggnad. Med andra ord bör 1904 års

Tillbyggnad av Hotellet, Södra Hamnen, Lysekil. KUND.

Seiers Antikvariat, -- Vangsgaards Antikvariat, - København, -- Andersens Antikvariat, -- Bøger & Kuriosa, -- Dansk Antikvarisk Boghandel, -- Storrs Antikvariat 

I utlåtandet görs en   Bilden är tagen i samband med antikvariskt utlåtande och åtgärdsförslag angående renovering av tegeltak och tjärning vid Lids kyrka och klockstapel.

på processer och antikvarisk expertis samt utredningar som kan behövas som Ett antikvariskt utlåtande kan tydliggö-. 11 aug 2020 Utredningar ( 7 bilagor). Bilaga 1 - Antikvariskt utlåtande PDF · Bilaga 2 - Markteknisk undersökningsrapport PDF · Bilaga 3 - PM Geoteknik och  5. Tegelfasad. Tunna fina detaljer; fönster, möten tegel/skivmaterial, tegel/sockel, takfot. Se vidare antikvariskt utlåtande. Möjliga förbättringar: Utbyte av portar.